Het nieuwe ’telen en boeren’

25 april 2017

Smart farming en Vertical farming: waar moeten we aan denken?

De stappen die gezet worden in automatisering en robotisering, worden ook toegepast in de agri/food sector. Als dat gebeurt hebben we het over smart farming. In de glastuinbouw en in de fruitteelt wordt bijvoorbeeld geƫxperimenteerd met plukrobots. Drones kunnen van bovenaf de akkers in beeld brengen en met satellietbeelden kunnen we zien waar in de velden natte of droge plekken zitten en waar het gewas het snelst (of het slechtst) groeit. Met de informatie die we daarmee ophalen kunnen we gerichte bemesting doorvoeren en overbemesting voorkomen. Iets anders in smart farming, wat nu al op grote schaal wordt toegepast bij koeien, is een halsband waarmee de koe gericht krachtvoer krijgt. Heeft de koe zijn dagelijkse portie ontvangen dan geeft de unit haar niets meer. Uiteindelijk kun je zo steeds meer data per individueel dier verzamelen.

Vertical farming is het in meerdere lagen telen van gewassen in een gesloten en gecontroleerde omgeving. Daardoor kunnen we snel gezonde producten telen, dicht bij de grote steden en verkorten we het transport van verse producten naar de afnemer. Het product is daardoor langer houdbaar, er is minder verspilling en onze carbon footprint is kleiner. Dit allemaal dankzij LED verlichting, sensoren, waterzuivering en dataverzameling.

Dankzij innovatie blijft Nederland een belangrijke speler

Nederland is het land waar de rest van de wereld naar kijkt als het gaat om agri/food. Door de jaren heen verwierven we een toppositie, dankzij de grote diversiteit, de veerkracht, de innovatiekracht, de Nederlandse handelsgeest en de high tech. Maar we zijn op sommige vlakken terrein aan het verliezen. Ondanks de continue strijd met de concurrerende versproducten uit het buitenland blijft Nederland echter een belangrijke speler, vooral door de innovatiekracht die er is en die mogelijk wordt gemaakt in ons land.

In Limburg zijn de sectoren als de agri/food en maakindustrie sterk vertegenwoordigd. Juist op dit snijvlak gebeurt er veel en is nog veel mogelijk. Bijvoorbeeld robotisering is proven technologie in de maakindustrie maar wordt nog weinig toegepast in de agri/food sector. Veel bedrijven in Limburg zijn bezig om deze nieuwe technieken toe te passen in hun bedrijfsvoering en bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen/machines. Uiteindelijk creƫren deze nieuwe ontwikkelingen weer nieuwe banen zoals operators, programmeurs, data-analisten etc. Je verliest niet je baan, maar je krijgt een bredere ervaring.

 

Spread the word


Facebook


Twitter


Google-plus


Linkedin


Snapchat